Park przy ulicy Dąbrowskiego

Park przy ulicy Dąbrowskiego

Park przy ulicy Dąbrowskiego

Park pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Langiewicza.